1. HOE WE INFORMATIE VERZAMELEN EN GEBRUIKEN.
 

We verzamelen persoonlijke informatie van jou, derden en bepaalde robots die bij ons zijn geregistreerd om de functies en functionaliteit van de service te laten werken, te onderhouden en te leveren, om bestellingen te verwerken en te verzenden, om klantenservice te bieden en om rechtstreeks met jou te communiceren, om onze service te controleren en te verbeteren en om ons te helpen nieuwe producten en services te ontwikkelen.

De informatie die wij verzamelen, valt in de volgende categorieën:  
 

Informatie die jij verstrekt 


 

Informatie die wij van derden ontvangen. 

 

 

Informatie die wij verzamelen van geregistreerde robots die zijn voorzien van slimme technologie.

 

Sommige van onze robots zijn voorzien van slimme technologie waarmee de robots gegevens draadloos naar de service kunnen verzenden. Robotgegevens worden opgeslagen in een niet-geïdentificeerde status (gescheiden van identificeerbare informatie).

 

 

Tabel 1 bevat meer gedetailleerde informatie over de categorieën persoonlijke informatie die wij over jou en jouw apparaten verzamelen en hoe wij die informatie gebruiken.

  

TABEL 1  PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE WE KUNNEN VERZAMELEN UIT APPARATEN   

Categorie persoonlijke informatie
Hoe we het gebruiken Rechtsgrondslag voor verwerking
[Informatie over netwerkactiviteiten] Gebruiksgegevens van robot en app. Informatie over hoe je jouw robot en de product-apps gebruikt, zoals de levensduur en de status van de accu, het aantal taken, apparaat-ID en locatiemapping, app-gebruik, functiegebruik en in-app-transacties.
We gebruiken deze informatie om bestellingen te verwerken en te verzenden. De verwerking is noodzakelijk om een contract tussen jou en ons uit te voeren en om stappen te ondernemen voordat een contract tussen jou en ons wordt gesloten.
We gebruiken deze informatie om de functies en functionaliteit van de service en robots te laten werken, te onderhouden en aan jou te leveren. De verwerking is noodzakelijk om een contract tussen jou en ons uit te voeren en om stappen te ondernemen voordat een contract tussen jou en ons wordt gesloten.
We gebruiken deze informatie om klantenservice te bieden, inclusief het afhandelen van vragen of klachten. De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk het beheer van de service, voor marketingdoeleinden en communicatie met gebruikers.
We gebruiken deze informatie om retouren of reparaties te verwerken, en om technologische problemen te diagnosticeren en op te lossen. De verwerking is noodzakelijk om een contract tussen jou en ons uit te voeren en om stappen te ondernemen voordat een contract tussen jou en ons wordt gesloten.
We gebruiken deze informatie om rechtstreeks met jou te communiceren, bijvoorbeeld om jou informatie te sturen over jouw bestellingen, productverkopen, speciale aanbiedingen en nieuwe sitefuncties, in ieder geval in overeenstemming met jouw voorkeuren. De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk het beheer van de service, voor marketingdoeleinden en communicatie met gebruikers.
We gebruiken deze informatie om onze service aan te passen en om nieuwe producten en functies te ontwikkelen die beschikbaar zijn via onze service. De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk het afstemmen van onze service op gebruikers en het ontwikkelen van nieuwe producten en functies voor de service.
[Informatie over het gebruik van robots: abonnementsservices] , zoals schoonmaaktijden/-duur, gebeurtenissen waarbij de opvangbak leeg is, het vervangen van de zak, het bijvullen van de tank, het vervangen van de pad, en missiegebeurtenissen. We gebruiken deze informatie om te informeren wanneer filters, zijborstels, zakken en andere accessoires die zijn gekoppeld aan services waarop een abonnement is afgesloten, automatisch moeten worden verzonden.   De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract tussen jou en ons. 
[Persoonsgegevens] Identificatie-informatie,  zoals jouw nationale identiteitskaart of een ander identiteitsbewijs. We kunnen deze informatie gebruiken om facturen voor bepaalde belastingdocumenten of wettelijk vereiste documenten uit te geven, indien nodig.   De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan we zijn onderworpen. 
We kunnen deze informatie aanvragen voor validatiedoeleinden bij het vervullen van jouw rechten onder toepasselijk recht, bijvoorbeeld als je een overdraagbaar exemplaar van jouw persoonlijke informatie aanvraagt.  De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan we zijn onderworpen.
[California Customer Records (Cal. Civ. Code §1798.80(e))] Customer Records.  zoals contactgegevens en betalingsinformatie.
We gebruiken deze informatie om transacties te vergemakkelijken en jou de service te bieden. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met jou.
We gebruiken deze informatie om klantenondersteuning te bieden.
De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk het beheren van de service. 
We gebruiken deze informatie om fraude op te sporen en te voorkomen.
De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk het detecteren en voorkomen van fraude.
[Beschermde classificaties] Demografische informatie,  zoals jouw leeftijd, geboortedatum en geslacht.
We kunnen deze informatie gebruiken in optionele enquêtes om nieuwe producten en functies te ontwikkelen die beschikbaar zijn via onze service of om onze service anderszins te verbeteren.
De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk het ontwikkelen en verbeteren van onze service en om onze productontwikkeling te informeren.
We kunnen deze informatie gebruiken in optionele enquêtes om te bepalen welke producten en diensten interessant voor jou kunnen zijn voor marketingdoeleinden.
De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk om onze direct marketing te informeren.
[Commerciële informatie] Aankoop- en transactie-informatie, zoals gekochte producten. Als je jouw apparaat bij ons registreert, verzamelen we ook informatie over jouw robot, zoals robot-ID, serienummer of productcode.
We gebruiken deze informatie om bestellingen te verwerken en te verzenden.
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract tussen jou en ons.
We gebruiken deze informatie om klantenservice te bieden, inclusief het afhandelen van vragen of klachten.
De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk het beheren, ontwikkelen en verbeteren van onze service.
We gebruiken deze informatie om retouren of reparaties te verwerken.
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract tussen jou en ons.
We gebruiken deze informatie om te bepalen welke producten en diensten interessant voor jou kunnen zijn en om onze productontwikkeling te informeren.
De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk om onze direct marketing en productontwikkeling te informeren.
[Commerciële informatie] Betalings- en factuurinformatie, zoals jouw creditcard- of betaalpasinformatie, jouw factuuradres en aankoopgeschiedenis.
We gebruiken deze informatie om bestellingen te verwerken en te verzenden.
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract tussen jou en ons.
We gebruiken deze informatie om fraude op te sporen en te voorkomen.
De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk het detecteren en voorkomen van fraude.
[Geolocatie] Geschatte locatie , zoals de tijdzone waarin jouw robot zich bevindt. We zullen jouw exacte locatie, inclusief GPS-coördinaten, niet verzamelen of volgen zonder jouw toestemming. Als deze informatie ooit nodig is voor een bepaalde functie, kun je jezelf aan- en afmelden via de iRobot-app.
We kunnen deze informatie gebruiken om te zorgen dat de inhoud van onze service relevant voor jou is, om je nieuwe locatiegebaseerde functies te bieden en om ons te helpen klantenservice te bieden, inclusief het verwerken van retouren of reparaties.
De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk het afstemmen van onze service op de gebruiker en om onze service in het algemeen te verbeteren.
[Gevolgtrekkingen] Consumentengedrag, zoals gekochte producten, aankoopmotivatie en ander koopgedrag en voorkeuren.
We gebruiken deze informatie om nieuwe producten en functies te ontwikkelen die beschikbaar zijn via onze service of om onze service anderszins te verbeteren.
De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk het ontwikkelen en verbeteren van onze service en om onze productontwikkeling te informeren.
We gebruiken deze informatie om te bepalen welke producten en diensten interessant voor jou kunnen zijn voor marketingdoeleinden.
De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk om onze direct marketing te informeren.
[Overige persoonlijke informatie] Demografische informatie en lifestylegegevens, zoals jouw vrije tijd en andere interesses, het aantal kinderen en het aantal huisdieren, informatie over jouw thuisomgeving en salaris- of andere inkomensinformatie.
We kunnen deze informatie gebruiken in optionele gebruikersenquêtes om nieuwe producten en functies te ontwikkelen die beschikbaar zijn via onze service of om onze service anderszins te verbeteren. De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk het ontwikkelen en verbeteren van onze service en om onze productontwikkeling te informeren.
We kunnen deze informatie gebruiken in optionele gebruikersenquêtes om te bepalen welke producten en diensten interessant voor jou kunnen zijn voor marketingdoeleinden. De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk om onze direct marketing te informeren.

[Overige persoonlijke informatie] Opmerkingen, chats en meningen die je ons verstrekt wanneer je rechtstreeks contact met ons opneemt, zoals de inhoud van sms-berichten of e-mails die je ons stuurt, of van telefoongesprekken.

 

 

 

 

 

We gebruiken deze informatie om klantenservice te bieden, inclusief het afhandelen van vragen of klachten. De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk het communiceren met gebruikers en het reageren op opmerkingen en klachten van gebruikers.
We gebruiken deze informatie in verband met het verwerken van retouren of reparaties. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract tussen jou en ons.
We gebruiken deze informatie om nieuwe producten en functies te ontwikkelen die beschikbaar zijn via onze service of om onze service anderszins te verbeteren. De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk het ontwikkelen en verbeteren van onze service en om onze productontwikkeling te informeren.
We gebruiken deze informatie om te bepalen welke producten en diensten interessant voor jou kunnen zijn voor marketingdoeleinden. De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk om onze direct marketing te informeren.
[Overige persoonlijke informatie] Informatie die is ontvangen van derden, zoals sociale netwerken. Als je een sociaal netwerk verbindt met onze service, of met onze service communiceert via een sociaal netwerk, kunnen we informatie ontvangen van het sociale netwerk, zoals jouw naam, profielinformatie en alle andere informatie die je het sociale netwerk laat delen met derden. De gegevens die we ontvangen, zijn afhankelijk van jouw privacy-instellingen voor het sociale netwerk.
We gebruiken deze informatie zodat je jezelf kunt aanmelden bij de service en om af te stemmen hoe de service aan jou wordt gepresenteerd.
De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk het afstemmen van onze service op de gebruiker.
We gebruiken deze informatie om met jou te communiceren en jouw vragen te beantwoorden.
De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk om te communiceren met gebruikers.
[Overige persoonlijke informatie] Voorkeuren, ingesteld voor meldingen, marketingcommunicatie, hoe onze website of apps worden weergegeven en hoe je de service gebruikt.
We gebruiken deze informatie om onze service aan jou weer te geven in overeenstemming met jouw voorkeuren.
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract tussen jou en ons.
We gebruiken deze informatie zodat we alleen die kennisgevingen verstrekken en alleen die marketingcommunicatie verzenden waarvoor je toestemming voor ontvangst hebt gegeven.
De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan we zijn onderworpen.
[Overige persoonlijke informatie] Kennis van de apps op jouw telefoon.
Als je jezelf hiervoor aanmeldt, verzamelen we mogelijk de namen en app-id's van de Smart Home-apps op jouw telefoon.
 
We gebruiken deze informatie om persoonlijke aanbevelingen voor Smart Home-integratie en spraakautomatisering op te stellen en om toekomstige automatiseringspartners prioriteit te geven.
De wettelijke basis voor verwerking is toestemming. De verwerking is noodzakelijk om de service toe te spitsen op de gebruiker, en om nieuwe producten en functies te ontwikkelen.
[Overige persoonlijke informatie] apparaatgegevens. Als je jezelf aanmeldt voor bepaalde functies, kunnen we apparaatgegevens verzamelen, zoals MAC-adres, apparaattype, apparaatnaam, identificatie, serienummer, productcode, bandbreedtegebruik netwerk en apparaatlocatie in en nabij huis. 
We gebruiken deze informatie om de functies en functionaliteit van de service te laten werken, te onderhouden en aan jou te leveren.
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract tussen jou en ons.
We gebruiken deze informatie om nieuwe producten en functies te ontwikkelen die beschikbaar zijn via onze service of om onze service anderszins te verbeteren. De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk het ontwikkelen van nieuwe producten en functies voor de service, waarmee we de services verbeteren.
We gebruiken deze informatie om te bepalen welke producten en diensten interessant voor jou kunnen zijn en om onze productontwikkeling te informeren.
De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk het ontwikkelen van nieuwe producten en functies voor de service, en het persoonlijker maken van de services.
[Overige persoonlijke informatie] Instellingen en voorkeuren voor robotaanpassingen, zoals robotnaam, kamernamen, zonenamen en geplande start-/stoptijden.
We gebruiken deze informatie om de functies en functionaliteit van de service te laten werken, te onderhouden en aan jou te leveren. De verwerking is noodzakelijk om een contract tussen jou en ons uit te voeren en om stappen te ondernemen voordat een contract tussen jou en ons wordt gesloten.
We gebruiken deze informatie om onze service aan te passen en om nieuwe producten en functies te ontwikkelen die beschikbaar zijn via onze service.
De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk het afstemmen van onze service op de gebruiker en het ontwikkelen van nieuwe producten en functies voor de service.
We gebruiken deze informatie om bepaalde functies en functionaliteiten van het apparaat te bieden.
De verwerking is noodzakelijk om een contract tussen jou en ons uit te voeren en om stappen te ondernemen voordat een contract tussen jou en ons wordt gesloten.
We gebruiken deze informatie om te bepalen welke producten en diensten interessant voor jou kunnen zijn.  De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk om onze direct marketing te informeren. 
 [Overige persoonlijke informatie] Informatie over omgeving robot. Informatie over de ruimten waar je jouw robot gebruikt, zoals plattegronden, vermijdzones, schoonmaakzones, soorten voorwerpen (gedetecteerd met behulp van de camera op jouw robot) samen met een overeenkomstige betrouwbaarheidsfactor voor dat voorwerp en de locatie, de locatie en de betrouwbaarheidsfactor van Wi-Fi-apparaten die zijn verbonden met jouw lokale netwerk en Wi-Fi-warmtekaarten.
We gebruiken deze informatie om technologische problemen te diagnosticeren en op te lossen. De verwerking is noodzakelijk om een contract tussen jou en ons uit te voeren en om stappen te ondernemen voordat een contract tussen jou en ons wordt gesloten.
We gebruiken deze informatie om onze service aan te passen, met name ter verbetering van de kwaliteit van de kaart die door jouw robot wordt gegenereerd en gebruikt, om deze effectief te laten werken en om nieuwe producten en functies te ontwikkelen die beschikbaar zijn via onze service.
De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk het afstemmen van onze service op gebruikers en het ontwikkelen van nieuwe producten en functies. 
We gebruiken deze informatie om nieuwe producten en functies te ontwikkelen die beschikbaar zijn via onze service.
De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk het ontwikkelen van nieuwe producten en functies voor de service.
We gebruiken deze informatie om bepaalde functies en functionaliteiten van het apparaat te bieden. De verwerking is noodzakelijk om een contract tussen jou en ons uit te voeren en om stappen te ondernemen voordat een contract tussen jou en ons wordt gesloten.
[Informatie over netwerkactiviteit en overige] Gegevens verzameld als onderdeel van het iRobot-bètaprogramma. Informatie die door jouw robot wordt verzonden, kan worden verzameld en verwerkt als onderdeel van de functie of functionaliteit binnen het iRobot-bètaprogramma.

We gebruiken deze informatie om nieuwe functies en functionaliteiten van de service te testen wanneer jij ermee hebt ingestemd deel te nemen aan het iRobot-bètaprogramma. Specifieke informatie die nodig is voor het bètaprogramma wordt bekendgemaakt op het moment dat je jezelf hiervoor hebt opgegeven en kan veranderen, afhankelijk van de aangeboden bètafunctie. 
De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk het ontwikkelen en testen van nieuwe functies en functionaliteiten van de service. We verzamelen alleen gegevens ter ondersteuning van het bètaprogramma wanneer je jezelf aanmeldt voor het bètaprogramma.  
[Overige persoonlijke informatie] Afbeeldingen van bepaalde verbonden robots met cameranavigatie. Als je jezelf aanmeldt voor beeldverzameling, verzamelen we beelden op jouw robot. Deze beelden kunnen niet door ons worden bekeken, tenzij en totdat je ervoor kiest om zowel afbeeldingen te verzamelen als om elke afbeelding met iRobot te delen.
We gebruiken deze informatie om de robot in de loop van de tijd effectiever te laten schoonmaken, obstakels te leren detecteren en te vermijden, en meubels, apparaten en andere functies in huis te herkennen voor nauwkeuriger schoonmaken.
De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is toestemming. De verwerking is nodig om hindernisdetectie en -vermijdingstechnologie te ontwikkelen en om de schoonmaakprestaties van de robot te verbeteren.
[Overige persoonlijke informatie] Live gestreamde video . Als je jezelf hiervoor aanmeldt, kunnen we video streamen naar apps van partners die je selecteert via jouw apparaat of naar de iRobot Home-app. Live stream-video wordt niet opgeslagen.
We gebruiken deze informatie niet, omdat we deze niet verzamelen of opslaan. We leveren dit als een dienst voor thuisbewaking.
N.v.t. Er worden geen gegevens verzameld of opgeslagen. De functie is echter volledig op toestemming gebaseerd.


Onze robots verzenden deze informatie alleen wanneer je jouw robot online registreert en verbinding maakt met Wi-Fi, Bluetooth of via een andere methode verbinding maakt met internet. Het is mogelijk om onze robots met slimme technologie te gebruiken zonder Wi-Fi of Bluetooth-gegevensoverdracht, door eenvoudig de Wi-Fi- of Bluetooth-verbinding met de robot te verbreken of door nooit verbinding te maken. Je kunt er ook voor kiezen via jouw instellingen in de app om geen kaartgegevens naar ons te laten verzenden.

Gebruik van cookies en andere technologieën om informatie te verzamelen.  

Wij en onze externe serviceproviders kunnen bepaalde soorten gebruiksinformatie verzamelen wanneer je onze website bezoekt of onze apps gebruikt, onze e-mails leest of anderszins contact met ons hebt. We gebruiken deze informatie om jouw gebruikerservaring te verbeteren en te personaliseren, op interesses gebaseerde advertenties en marketing toe te passen, om onze website en service te controleren en te verbeteren, en voor andere interne doeleinden. In sommige gevallen kunnen wij en onze externe serviceproviders deze gebruiksinformatie combineren met persoonlijke informatie. Als wij gebruiksinformatie combineren met persoonlijke informatie, wordt de gecombineerde informatie door ons behandeld als persoonlijke informatie.

We verzamelen deze informatie meestal via verschillende trackingtechnologieën, waaronder cookies, webbakens, ingesloten scripts, technologieën voor locatie-identificatie, bestandsinformatie en vergelijkbare technologie (gezamenlijk “trackingtechnologieën”). Tabel 2 bevat de categorieën persoonlijke informatie die wij automatisch over jou verzamelen en een toelichting over hoe wij die informatie gebruiken. iRobot voldoet aan de toepasselijke wetten met betrekking tot cookies en andere trackingtechnologieën.


Cookies.
 
Cookies zijn tekstbestanden die op jouw computer of ander mobiel of handheldapparaat (zoals smartphones of tablets) worden geplaatst wanneer je bepaalde pagina's op internet bezoekt. Ze worden gebruikt om te “onthouden” wanneer jouw computer of apparaat toegang heeft gehad tot een website.

We gebruiken de volgende soorten cookies:

(i) Strikt noodzakelijke cookies. Dit zijn cookies die nodig zijn voor de werking van onze website. Ze omvatten bijvoorbeeld cookies waarmee je kunt inloggen op gebieden van onze website en items kunt toevoegen aan jouw winkelmandje.

 

(ii) Functionaliteitscookies. Deze worden gebruikt om je te herkennen wanneer je terugkeert naar onze website, zodat wij jou een betere winkelervaring op deze website kunnen bieden. Dit stelt ons bijvoorbeeld in staat om onze inhoud voor jou te personaliseren, jou met je naam te begroeten en jouw voorkeuren te onthouden (bijvoorbeeld jouw taalkeuze of regio).

 

(iii) Analytische/prestatiecookies. Hiermee kunnen wij het aantal bezoekers herkennen en tellen en zien hoe bezoekers op onze website navigeren wanneer ze deze gebruiken. Dit helpt ons om de manier waarop onze website werkt te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken.

 

(iv) Advertentiecookies. Dankzij deze cookies kunnen we informatie verzamelen die we kunnen gebruiken om onze website en de advertenties die erop worden weergegeven, en de marketingberichten die we jou sturen, relevanter te maken voor jouw interesses. We kunnen deze informatie ook delen met derden die ons voor dit doel een service verlenen.

 

Google Analytics en reclame.

We kunnen ook bepaalde vormen van weergegeven reclame en andere geavanceerde functies gebruiken via Google Analytics, zoals remarketing met Google Analytics, vertoningsrapportage voor het Google Display Netwerk en de weergave van demografische en interessegegevens in Google Analytics. Met deze functies kunnen we cookies van de primaire partij (zoals de Google Analytics-cookie) en cookies van derden (zoals de DoubleClick-reclamecookie) of andere cookies van derden samen gebruiken om advertenties te bepalen, optimaliseren en weer te geven op basis van jouw eerdere bezoeken aan de website en apps. Je kunt jouw reclamevoorkeuren beheren of je afmelden voor bepaalde Google-reclameproducten door naar de Google Advertentie-instellingen te gaan, die momenteel beschikbaar zijn op https://google.com/ads/preferences, of door online bronnen van NAI te bezoeken op https://optout.networkadvertising.org.

Houd er rekening mee dat adverteerders en andere derden hun eigen cookietags kunnen gebruiken wanneer je op een advertentie of link op onze website klikt. Deze externe partijen zijn verantwoordelijk voor het opstellen van hun eigen cookie- en privacybeleid.

 

In sommige rechtsgebieden is voorafgaande toestemming vereist voordat niet-essentiële cookies kunnen worden geladen. We houden ons aan de toepasselijke regelgeving en geven alle websitebezoekers de gelegenheid om voor in- of uitschakeling van cookies en andere trackers te kiezen vanuit onze bannerinstellingen voor cookie-toestemming. Voor het bijhouden van cookies die in dit gedeelte worden beschreven, waaronder Google Analytics, voldoet iRobot volledig aan jouw voorkeuren voor het in- of uitschakelen van cookies, beheerd via de cookie-banner die wordt weergegeven wanneer je onze website voor het eerst bezoekt. Als je jouw voorkeuren opnieuw wilt instellen via de banner, kun je dat doen door jouw cookies te wissen en onze website opnieuw te starten. Bovendien kun je met de meeste browsers: (i) jouw browserinstellingen wijzigen om je te informeren wanneer je een cookie ontvangt, zodat je kunt kiezen of je deze wilt accepteren of niet; (ii) bestaande cookies uitschakelen; of (iii) jouw browser instellen om cookies automatisch te weigeren. Dit kan echter een negatieve invloed hebben op jouw gebruik van de service, omdat sommige functies en services binnen onze service dan mogelijk niet goed werken. Je kunt ook jouw e-mailopties instellen om het automatisch downloaden te voorkomen van afbeeldingen met technologieën waarmee we kunnen detecteren of je onze e-mail hebt geopend en er bepaalde functies mee hebt uitgevoerd.

 

Deze instellingen zijn meestal te vinden in het menu "Opties" of "Voorkeuren" van je browser. Ga naar www.allaboutcookies.org voor meer informatie over cookies, waaronder hoe je kunt zien welke cookies zijn ingesteld en hoe je deze kunt beheren en verwijderen.

 

Als je jezelf wilt afmelden voor op interesse gebaseerde reclame door deelnemende bedrijven in de volgende consumentenkeuzemechanismen, ga je naar:

- De zelfregulerende afmeldingspagina (https://optout.aboutads.info/) van de Digital Advertising Alliance (DAA) en de op mobiele applicatie gebaseerde ” AppChoices” downloadpagina (https://youradchoices.com/appchoices)

- De afmeldingspagina voor consumenten van de European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) (https://youronlinechoices.eu)

- De zelfregulerende afmeldingspagina (https://optout.networkadvertising.org ) van het Network Advertising Initiative (NAI).

 

Houd er rekening mee dat sommige opties om advertenties af te wijzen mogelijk niet effectief zijn, tenzij jouw browser is ingesteld om cookies te accepteren. Als je bovendien een ander apparaat gebruikt, van browser verandert of de afmeldingscookies verwijdert, moet je mogelijk de afmeldingstaak opnieuw uitvoeren.

 

Hoewel we ons best doen om de privacyvoorkeuren van onze gebruikers te respecteren, kunnen we op dit moment niet reageren op DNT-signalen (Do Not Track) die door jouw browser zijn ingesteld.

 

Voor mobiele gebruikers heb je bedieningselementen in het besturingssysteem van je apparaat ter beschikking, waarmee je kunt kiezen of je cookies wilt toestaan of jouw reclame-ID wilt delen met bedrijven zoals iRobot of onze aanbieders van reclameservices. Volg dit pad om de IDFA op jouw mobiele iOS-apparaat te blokkeren: Instellingen > Algemeen > Over > Reclame en schakel vervolgens ‘Beperk reclametracking’ in. Volg dit pad om Android ID op jouw Android-apparaat te blokkeren: Google-instellingen > Advertenties en schakel vervolgens ‘Afmelden voor personalisatie van advertenties’ in.

  

Terug naar boven

 

TABEL 2 - PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE WE KUNNEN VERZAMELEN VIA COOKIES EN ANDERE TRACKING-TECHNOLOGIE

Categorie persoonlijke informatie
Hoe we het gebruiken Rechtsgrondslag voor verwerking
[Informatie over netwerkactiviteit] Informatie over hoe je de service benadert en gebruikt.  Bijvoorbeeld de website waar je vandaan kwam en de website waarnaar je naartoe gaat wanneer je onze website verlaat, hoe vaak je toegang hebt tot de Service, de tijd dat je onze Service bezoekt en hoe lang je deze gebruikt, de geschatte locatie waarvandaan je de Service bezoekt, of je toegang hebt tot de Service vanaf meerdere apparaten, de links waarop je klikt wanneer je door onze Service bladert of wanneer je communicatie van ons ontvangt en andere acties die je op de Service uitvoert.
We gebruiken deze informatie om onze service aan jou te presenteren op jouw apparaat. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract tussen jou en ons.
We gebruiken deze informatie om af te stemmen hoe onze service aan jou wordt gepresenteerd. De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk het afstemmen van onze service op de gebruiker.
We gebruiken deze informatie om te bepalen welke producten en diensten interessant voor jou kunnen zijn voor marketingdoeleinden. De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk om onze direct marketing te informeren.
We gebruiken deze informatie om onze service en ons bedrijf te bewaken en te verbeteren, inclusief het diagnosticeren en oplossen van technologische problemen en het ontwikkelen van nieuwe producten en services. De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk om problemen met onze service te bewaken en op te lossen en om onze service in het algemeen te verbeteren.
[Informatie over netwerkactiviteit] Informatie over jouw apparaat. We verzamelen ook informatie over computers, tablets, smartphones of andere elektronische apparaten die je gebruikt om verbinding te maken met onze service. Deze informatie kan details bevatten over het type apparaat, het model en de fabrikant, unieke apparaatidentificerende nummers (waaronder bijvoorbeeld een UDID, een unieke ID voor adverteerders ("IDFA"), Google Ad ID of Windows Advertising ID), de mobiele provider, het mobiele-telefoonmerk en model en telefoonnummer, het besturingssysteem, browsers en applicaties die via het apparaat met onze Service zijn verbonden, jouw internetprovider, jouw IP-adres en het telefoonnummer van jouw apparaat (indien van toepassing).
We gebruiken deze informatie om onze service aan jou te presenteren op jouw apparaat. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract tussen jou en ons.
We gebruiken deze informatie om af te stemmen hoe onze service aan jou wordt gepresenteerd. De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk het afstemmen van onze service op de gebruiker.
We gebruiken deze informatie om te bepalen welke producten en diensten interessant voor jou kunnen zijn voor marketingdoeleinden. De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk om onze direct marketing te informeren.
We gebruiken deze informatie om onze service en ons bedrijf te bewaken en te verbeteren, inclusief het diagnosticeren en oplossen van technologische problemen en het ontwikkelen van nieuwe producten en services. De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk om problemen met onze service te bewaken en op te lossen en om onze service in het algemeen te verbeteren.

2.  PERSOONLIJKE INFORMATIE DELEN MET DERDEN
 

We kunnen jouw persoonlijke informatie delen in de hieronder beschreven gevallen.  Raadpleeg het gedeelte "Jouw keuzes met betrekking tot jouw informatie" voor meer informatie over jouw keuzes met betrekking tot jouw informatie. 

Terug naar boven

 

 

3. JOUW KEUZES MET BETREKKING TOT JOUW INFORMATIE

 

Persoonlijke informatie bekijken, corrigeren en bijwerken. Je kunt bepaalde persoonlijke informatie die je aan ons hebt verstrekt, openen, corrigeren, verwijderen, om verwijdering ervan verzoeken en bijwerken door te klikken op “Mijn account” op onze website en in onze app. Afhankelijk van jouw rechtsgebied heb je mogelijk aanvullende rechten met betrekking tot jouw persoonlijke informatie.

 

VOOR INWONERS VAN CALIFORNIË

VOOR INDIVIDUEN IN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

 

Marketingcommunicatie. Je kunt jouw communicatievoorkeuren beheren via de pagina “Mijn account” op onze website of in onze app. Je kunt ook op de knop “Afmelden” klikken in elke promotionele e-mailcommunicatie die we jou sturen. Houd er rekening mee dat je jezelf mogelijk niet kunt afmelden voor niet-promotionele berichten met betrekking tot jouw account, zoals accountverificatie, orderbevestigingen, wijzigingen of updates van functies van de service of technische en beveiligingskennisgevingen.

 

Verzameling van apparaten Mogelijk kun je het verzamelen van bepaalde gebruiksgegevens van jouw geregistreerde robot beheren of stoppen via de app, bijvoorbeeld wanneer je jezelf aan- of afmeldt voor bepaalde functies. Voor functies waarvoor je jezelf moet aanmelden voordat we apparaat- of gebruiksgegevens verzamelen, wordt na het afmelden voor deze functie onmiddellijk gestopt met het verzamelen van gegevens die betrekking hebben op die functie. Je kunt ook het verzamelen van gebruiksgegevens van jouw geregistreerde robot beheren of stoppen door jouw Wi-Fi- of Bluetooth-verbinding van jouw robot via de app te verbreken. Neem contact met ons op via  global.irobot.com als je vragen hebt over het verbreken van de verbinding met jouw robot.

 

Online reclame. Je kunt het verzamelen van informatie door sommige cookies of andere trackingtechnologieën voorkomen door de instellingen op jouw browser of mobiel apparaat actief te beheren. Raadpleeg het gedeelte "Gebruik van cookies en andere technologieën om informatie te verzamelen" hierboven voor meer informatie over het uitschakelen of blokkeren van cookies en trackingtechnologieën.

 

Terug naar boven

4. LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

De service kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van websites van derden van onze partnernetwerken, adverteerders, partnerhandelaren, detailhandelaren en gelieerde ondernemingen en, binnen dit privacybeleid, links naar websites van externe organisaties voor informatieve doeleinden. Als je een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen gebruiksvoorwaarden en privacybeleid hebben en dat we geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor hun diensten of praktijken. Lees de afzonderlijke voorwaarden en beleidsregels voordat je informatie naar die websites verzendt. Bovendien kunnen onze websites functies voor sociale media bevatten, zoals Facebook-, Twitter- en Pinterest-knoppen (zoals “Leuk vinden”, “Tweet” of “Pin”). Jouw interacties met deze functies zijn onderworpen aan het privacybeleid van het bedrijf dat de functie biedt, niet aan ons privacybeleid. Controleer jouw privacy-instellingen op de betreffende sociale-mediasites. Afhankelijk van de instellingen voor cookies/tracking, kunnen deze sociale-mediasites automatisch informatie van jouw surfgedrag vastleggen telkens wanneer je een site bezoekt met een sociale-mediaknop, ongeacht of je op de knop klikt.

 

Terug naar boven

5.  VEILIGHEID EN OPSLAG VAN INFORMATIE

Veiligheid. iRobot hecht waarde aan de beveiliging van jouw informatie en gebruikt fysieke, administratieve en technologische waarborgen om de integriteit en beveiliging van alle informatie die we verzamelen en die we delen met onze serviceproviders, te helpen behouden. Geen enkel beveiligingssysteem is echter ondoordringbaar en we kunnen de veiligheid van onze systemen niet voor 100% garanderen. In het geval dat enig deel van jouw persoonlijke informatie onder ons beheer in gevaar wordt gebracht als gevolg van een inbreuk op de beveiliging, zullen we redelijke stappen ondernemen om de situatie te onderzoeken en in voorkomend geval die personen op de hoogte brengen wiens informatie mogelijk is aangetast, in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving. Als je jouw wachtwoord wilt wijzigen of als je verlies, diefstal of ongeoorloofd gebruik van jouw wachtwoord opmerkt, kun je contact met ons opnemen via global.irobot.com of telefonisch op 1-800-727-9077.

 

Overdracht en opslag. iRobot kan jouw persoonlijke informatie verwerken buiten het land waarin je jezelf bevindt, waaronder in de Verenigde Staten. Het is mogelijk dat de wetgeving van de Verenigde Staten, of de wetten van andere rechtsgebieden waar wij of onze dienstverleners jouw persoonlijke informatie verwerken, niet dezelfde privacybescherming bieden als de wetgeving in jouw rechtsgebied.

 

Gegevensbehoud. iRobot bewaart persoonlijke informatie zo lang als nodig is gezien de doeleinden waarvoor deze is verkregen. De criteria die worden gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, zijn onder meer: (i) of we een huidige of voortdurende relatie met een gebruiker hebben en de service actief leveren; (ii) of de persoonlijke informatie is geanonimiseerd: (iii) of er een wettelijke verplichting is waaraan we zijn onderworpen; of (iv) of behoud raadzaam is gezien onze juridische positie (zoals met betrekking tot toepasselijke verjaringstermijnen, procesvoering of reglementair onderzoek). Je kunt contact met ons opnemen via global.irobot.com, via de iRobot-app, of door in te loggen op jouw account op onze Website om te vragen of jouw persoonlijke informatie uit onze systemen wordt verwijderd. We behouden ons het recht voor om jouw persoonlijke informatie, waaronder informatie over het gebruik van de robot en service, te de-identificeren en om geanonimiseerde informatie voor onze eigen administratie te bewaren. Geanonimiseerde informatie kan niet aan jou worden gekoppeld als identificeerbaar individu. 

 

Als je meer wilt weten over de waarborgen die we gebruiken, kun je contact met ons opnemen via de details in dit privacybeleid.

 

Terug naar boven


6. PRIVACY VAN KINDEREN


De service, robots en app zijn niet gericht op personen jonger dan 16 jaar en we verzamelen of onderhouden geen informatie van personen jonger dan 16 jaar. Als je erachter komt dat er persoonlijke informatie over een persoon jonger dan 16 jaar aan ons is verstrekt, neem dan onmiddellijk contact met ons op via de onderstaande gegevens.

Terug naar boven

 

7. UPDATES VAN DIT BELEID

We behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen. Als we wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, zullen we de Laatste herzieningsdatum wijzigen en het bijgewerkte privacybeleid op deze pagina plaatsen.

 

Terug naar boven

8. CONTACTING MET ONS OPNEMEN

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit beleid of de manier waarop we met privacy omgaan, kun je contact met ons opnemen via global.irobot.com. 

 

Terug naar boven

 

Als je een onopgelost probleem met privacy of gegevensgebruik hebt dat we niet naar tevredenheid hebben aangepakt, neem dan contact op met onze in de VS gevestigde externe aanbieder van geschillenbeslechting (gratis) op https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

 

VOOR INWONERS VAN CALIFORNIË

Deze privacyverklaring van Californië (“Kennisgeving voor Californië”) is van toepassing op inwoners van Californië wiens persoonlijke informatie wordt verwerkt door iRobot volgens de California Consumer Privacy Act (“CCPA”) of andere hieronder beschreven privacywetten in Californië. De kennisgeving voor Californië beschrijft hoe we de persoonlijke informatie beschermen die we verwerken en beheren met betrekking tot inwoners van Californië, en de rechten die inwoners van Californië hebben met betrekking tot deze persoonlijke informatie. Voor de doeleinden van deze kennisgeving voor Californië heeft “persoonlijke informatie” de betekenis die door de CCPA wordt gegeven en omvat deze geen informatie die openbaar beschikbaar is, die is geïdentificeerd of zodanig is samengevoegd dat deze niet met jou kan worden geassocieerd of die is uitgesloten van het toepassingsgebied van CCPA, zoals persoonlijke informatie die valt onder bepaalde sectorspecifieke Amerikaanse privacywetgeving, zoals HIPAA, de FCRA, GLBA of de Driver's Privacy Protection Act van 1994.

Verzameling en gebruik van persoonlijke informatie.
 We verzamelen persoonlijke informatie van en over jou voor zoals beschreven in sectie 1 hierboven. Raadpleeg voor meer informatie over de categorieën persoonlijke informatie die we de afgelopen 12 maanden hebben verzameld en hoe we deze informatie gebruiken Tabel 1 (PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE WE KUNNEN VERZAMELEN UIT APPARATEN) en Tabel 2 (PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE WE KUNNEN VERZAMELEN VIA COOKIES EN ANDERE TRACKING-TECHNOLOGIE).

Openbaarmaking van persoonlijke informatie.
 We delen persoonlijke informatie met dienstverleners (zoals gedefinieerd in de CCPA) en met derden voor zakelijke doeleinden, op een manier die geen “verkoop” is (zoals gedefinieerd in de CCPA (bijvoorbeeld op aanwijzing van de consument)). Raadpleeg voor meer informatie over hoe we gegevens aan derden bekendmaken, de sectie “Persoonlijke informatie delen met derden”.

We staan bepaalde externe advertentiepartners toe om informatie over de gebruikers van onze service te verzamelen voor het weergeven van advertenties die relevanter zijn, voor het meten en analyseren van advertentiecampagnes, en voor het opsporen en rapporteren van fraude. Alle cookies die niet strikt noodzakelijk zijn (inclusief cookies van derden) vereisen voorafgaande toestemming van consumenten uit Californië, worden geladen volgens de instructies en voorkeuren van de klant en omvatten geen “verkoop” van persoonlijke informatie. Raadpleeg “Tracking en online reclame van derden” .voor meer informatie over online reclame en hoe je sommige van deze activiteiten kunt beheren.

 

Jouw rechten en keuzes in Californië. Als inwoner van Californië kun je mogelijk een verzoek indienen om de volgende rechten uit te oefenen:

 

Je hebt ook het recht om te worden gevrijwaard van discriminatie voor het uitoefenen van deze rechten. Houd er echter rekening mee dat de uitoefening van deze rechten ons vermogen om persoonlijke informatie te verwerken, kan beperken. Als je bijvoorbeeld een verwijderingsverzoek indient, kunnen we je mogelijk niet langer onze producten en diensten aanbieden of op dezelfde manier contact met je opnemen.

 

Jouw aanvragen voor consumentenrechten indienen in Californië. Je kunt een verzoek indienen om jouw consumentenrechten in Californië uit te oefenen via een van de hieronder beschreven mechanismen. We moeten jouw identiteit verifiëren voordat we jouw verzoek verwerken. Hierdoor moeten we mogelijk aanvullende persoonlijke informatie van je vragen of moet je inloggen op jouw account, als je dat hebt. Onder bepaalde omstandigheden kunnen we jouw verzoek weigeren of beperken, met name als we jouw identiteit niet kunnen verifiëren of jouw informatie niet in onze systemen kunnen vinden, of zoals wettelijk is toegestaan.

 

Voor het uitoefenen van jouw consumentenrechten in Californië kun je een verzoek indienen door contact met ons op te nemen via de informatie in de sectie "Contact met ons opnemen" hierboven. Je kunt jouw accountgegevens bekijken en verwijdering ervan aanvragen door de instructies te volgen op de website van onze klantenservice.

 

Verkoop mijn persoonlijke informatie niet. iRobot verkoopt geen persoonlijke informatie.

 

De “Shine the Light”-wet van Californië. De "Shine the Light"-wet van Californië (Civil Code Section §1798.83) verleent bepaalde rechten aan inwoners van Californië die een gevestigde zakelijke relatie met ons hebben met betrekking tot de openbaarmaking van bepaalde soorten persoonlijke informatie aan derden voor hun directe marketingdoeleinden. iRobot geeft geen persoonlijke informatie door aan derden voor hun directe marketingdoeleinden, tenzij de klant eerst bevestigt akkoord te gaan met die bekendmaking. Terug naar de sectie “Jouw keuzes met betrekking tot jouw informatie”.Terug naar boven

 

VOOR INDIVIDUEN IN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE, HET VK OF ZWITSERLAND

 

Rechten van betrokkenen. Als u een persoon bent die zich bevindt in de Europese Economische Ruimte ("EER"), het VK of Zwitserland, heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie:

 

  (i) het recht op informatie over hoe uw persoonlijke informatie wordt gebruikt;

 

  (ii) het recht op toegang tot de persoonlijke informatie die we over u bewaren en, in bepaalde omstandigheden, om de persoonlijke informatie die u ons heeft verstrekt, over te dragen aan een andere beheerder in een gestructureerde, algemeen gebruikte, machine-leesbare indeling;

 

  (iii) het recht om te vragen om de correctie van onnauwkeurige of onvolledige persoonlijke gegevens die we over u bewaren zonder onnodige vertraging;

 

  (iv) het recht op inwilliging van het verzoek tot wissen van uw persoonlijke informatie zonder onnodige vertraging in bepaalde omstandigheden, zoals wanneer de persoonlijke informatie niet langer nodig is met betrekking tot de doeleinden waarvoor deze werd verzameld of verwerkt;

 

  (v) het recht om beperking te eisen van de verwerking die door ons wordt uitgevoerd op uw persoonlijke informatie onder bepaalde omstandigheden, zoals wanneer de juistheid van de persoonlijke informatie door u wordt betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt om de juistheid van die persoonlijke informatie te verifiëren; en

 

  (vi) het recht van bezwaar. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen elke verwerking op basis van onze legitieme belangen wanneer er redenen zijn die verband houden met uw specifieke situatie. Er kunnen dwingende redenen zijn om uw persoonlijke informatie te blijven verwerken, en wij zullen dit beoordelen en u informeren als dit het geval is. U kunt om welke reden dan ook bezwaar maken tegen marketingactiviteiten.

 

  (vii) U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming. Meer informatie over hoe u contact kunt opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit is beschikbaar op https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

 

Als u uw rechten anders wilt uitoefenen of als u vragen heeft over uw rechten, kunt u contact met ons opnemen via de gegevens in de sectie "Contact met ons opnemen". U kunt uw accountgegevens bekijken en verwijdering ervan aanvragen door de instructies te volgen op de website van onze  klantenservice.

 

Doorgifte (overdracht aan derden). iRobot kan persoonlijke informatie overdragen aan bepaalde externe partijen (zoals beschreven in dit privacybeleid). Wanneer we persoonlijke informatie overdragen aan een externe partij, zullen we redelijke en passende stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de externe partij persoonlijke informatie verwerkt voor beperkte en gespecificeerde doeleinden en op een manier die consistent is met onze wettelijke verplichtingen.

 

We staan bepaalde externe advertentiepartners toe om informatie over de gebruikers van onze service te verzamelen voor het weergeven van advertenties die relevanter zijn, voor het meten en analyseren van advertentiecampagnes, en voor het opsporen en rapporteren van fraude. Alle cookies die niet strikt noodzakelijk zijn (inclusief cookies van derden) vereisen voorafgaande toestemming van personen in de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland voordat ze worden geladen. Raadpleeg "Tracking en online reclame van derden" voor meer informatie over online reclame en hoe u sommige van deze activiteiten kunt beheren.

TRUSTe